Princip ultrazvukového čističe

2021-06-07

PrincipUltrazvukový čističje převést zvukovou energii zdroje ultrazvukového kmitočtu na mechanické vibrace převodníkem a vyzařovat ultrazvukovou vlnu do čisticí kapaliny v nádrži stěnou čisticí nádrže. V důsledku ultrazvukového záření mohou mikrobubliny v kapalině v nádrži vibrovat pod působením zvukových vln. Když zvukový tlak nebo intenzita zvuku dosáhne určité úrovně, bublina se rychle rozšíří a pak se náhle uzavře. Během tohoto procesu se generují rázové vlny, když jsou bubliny uzavřeny, což způsobuje tlak 1012-1013pa a místní úpravu teploty kolem bublin. Obrovský tlak generovaný touto ultrazvukovou kavitací může zničit nerozpustné nečistoty a přimět je rozlišovat se v roztoku. Přímý a opakovaný dopad kavitace páry na nečistoty.

  • QR