Bezpečnostní opatření pro provoz ultrazvukového čističe

2021-06-07

1. Napájeníultrazvukový čističa napájení elektrického ohřívače musí mít dobré uzemňovací zařízení.

2. Pokud není k dispozici čisticí kapalina, je přísně zakázáno spouštět ultrazvukový čisticí stroj.

3. Pokud není kapalina, je zakázáno zapnout spínač topení čisticího zařízení topným zařízením.

4. Je zakázáno používat těžké předměty k zasažení dna čisticí nádrže, aby nedošlo k poškození čipu převaděče energie.

5. Dno čisticí nádrže je třeba pravidelně proplachovat a neměly by na něm být žádné nadměrné nečistoty nebo nečistoty, aby to neovlivnilo následné použití.

6. Pokaždé, když vyměňujete novou kapalinu, musíte před vyčištěním dílů počkat na spuštění ultrazvuku.

ultrasonic cleaner

  • QR