Jak řešit problémy, ke kterým dochází při používání ultrazvukového snímače

2021-06-07

1. Ultrazvukový snímač je vlhký. Obecně to lze posoudit kontrolou zástrčky připojené k převodníku pomocí meggeru a kontrolou hodnoty izolačního odporu mezi kladným a záporným pólem převodníku. Metoda spočívá v tom, že se celý měnič umístí do sušárny a nastaví se na přibližně 100 ° C, vysuší se po dobu tří hodin nebo se pomocí vlhkosti odstraní vlhkost, dokud není hodnota odporu normální.

2. Vibrátor snímače se vznítí a keramický materiál je rozbitý. Lze jej zkontrolovat pouhým okem a megohmmetrem. Obecně lze jako nouzové opatření odpojit jednotlivé poškozené vibrátory, aniž by to ovlivnilo běžné používání jiných vibrátorů.

3. Perforovaný nerezový vibrační povrch. Ultrazvukové snímače mohou obecně po 10 letech používání při plném zatížení zaznamenat perforaci na vibračním povrchu. To je způsobeno dlouhodobou vysokofrekvenční vibrační únavou desky z nerezové oceli na vibračním povrchu. Perforace na vibračním povrchu naznačují, že byla dosažena životnost snímače. Údržba Obecně jej lze vyměnit.

 ultrasonic transducer

  • QR